Με όραμα να γίνουν οι φυσικές επιστήμες προσιτές σε όλους τους μαθητές, δημιουργήθηκε το 2014 η ομάδα Θεατρόνιο, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Το 2015 ιδρύθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Θεατρόνιο, η οποία απαρτίζεται από χημικούς - παιδαγωγούς και επαγγελματίες ηθοποιούς, με πρόεδρο τον καθηγητή χημείας και ηθοποιό, Δρ. Γιάννη Γουλέ. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

  • Η εκπαίδευση των νέων μέσω πρωτότυπων θεατρικών-βιωματικών παραστάσεων. 

 

  • Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών μέσα από βιωματικές και πειραματικές δραστηριότητες - προσαρμοσμένες ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα και τάξη - μέσω της διασύνδεσης των φυσικών επιστημών με την καθημερινή ζωή, ώστε  οι μαθητές να αποκτούν  θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τη μάθηση.

  • Η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και η χρήση διδακτικών εργαλείων και μεθόδων, όπως πειράματα, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, διαθεματική προσέγγιση, που δρουν συμπληρωματικά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας

Οι συνεργασίες αριθμούν περισσότερες από 300 παραστάσεις σε σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια), κοινωνικά ιδρύματα, το Athens Science Festival καθώς και την Τεχνόπολη, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων.